• A A A
Uitgebreid zoeken

20 okt 2015Diversiteit en co-creatie zorgvastgoed krijgt stimulans door NL zorgobligatie

De tijd dat iemand op zijn 65e woonruimte boekte in het bejaardenhuis is al lang voorbij. Of komt die tijd nu weer terug? Het Parool kopte op 5 oktober: ‘Huisvesters willen het bejaardenhuis terug’. Mij lijkt dat we niet zozeer het oude terug moeten willen...

De tijd dat iemand op zijn 65e woonruimte boekte in het bejaardenhuis is al lang voorbij. Of komt die tijd nu weer terug? Het Parool kopte op 5 oktober: ‘Huisvesters willen het bejaardenhuis terug’. Mij lijkt dat we niet zozeer het oude terug moeten willen, maar dat we het goede moeten behouden en daarnaast blijven vernieuwen. Dat vraagt om anders denken over vastgoed én over de financiering van vastgoed. Want de tijd van ‘one size fits all’ is definitief voorbij.

 

Zorgorganisaties en woningcorporaties spelen al in op nieuwe vragen en ontwikkelen verschillende vormen van woon-zorgprojecten. Van seniorenhofjes tot complexen waar jongeren en ouderen door elkaar wonen, van flats met aanleunwoningen tot woongroepen speciaal voor ouderen. Van belang is dat we beter zijn gaan luisteren naar de (toekomstige) bewoners. Co-creatie is nu het adagium.

 

Co-creatie

Zorgcoöperaties zijn niet voor niets zo populair: mensen willen zelf bepalen hoe ze wonen, leven en op welke manier ze zorg ontvangen. Het co-creëren gebeurt ook steeds vaker met andere partners, naast de samenwerking tussen wooncorporaties en zorgorganisaties zijn bijvoorbeeld ook vaak gemeenten en welzijnsorganisaties betrokken. Die samenwerking helpt om de gewenste diversiteit in woonaanbod te realiseren.

 

Vernieuwing in financiering

En als we dan toch zoeken naar nieuwe manieren om te bouwen, waarom dan niet ook de financiering van het vastgoed anders organiseren. De standaardoplossing waarbij de bank een lening verstrekte en de overheid borg stond, voldoet niet meer, mede doordat de overheid niet langer garant staat en de banken terughoudender zijn geworden in het verstrekken van leningen. Nieuwe bronnen en financieringsvormen zijn dus hard nodig. Dat kunnen andere financiers zijn, maar ook hier is co-creatie mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van crowdfunding en kredietunies, samenwerking tussen of met burgers en collega-ondernemingen.

 

NL Zorgobligatie

Deze vernieuwing grijpt in feite terug op het goede weleer. Want kredietunies en obligaties zijn helemaal niet nieuw, zelfs niet in zorgvastgoed. Eerder schreef ik over de obligaties die decennia geleden al werden uitgegeven door zorgondernemers. Op dat moment lanceerden we samen met onze partners de NL Zorgobligatie als pilot. De NL Zorgobligatie is inmiddels in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en de verwachting is dat begin 2016 de eerste NL Zorgobligaties uitgegeven worden. Daarmee is het voor de particuliere en zakelijke belegger mogelijk om maatschappelijk te investeren in de toekomst van de zorg. Het label van de NL Zorgobligatie wordt ondergebracht in de vereniging NL Zorgobligatie. Het mooie hiervan is dat het collectief van de zorgorganisaties die de NL Zorgobligaties uitgeven, de kwaliteit van het label blijft bewaken. Ook hier zit de kracht in co-creatie: samen het label bewaken en door-ontwikkelen.

 

Zo wordt de NL Zorgobligatie een vernieuwing die teruggrijpt op een traditie, die tegelijkertijd buitengewoon goed past bij de nieuwe vragen en wensen van onze huidige en toekomstige cliënten.

Deel dit


Volg ActiZ updates ook via Linkedin

 

Linkedin