• A A A
Uitgebreid zoeken

Bestuur geboortezorg en vertegenwoordiging van ActiZ

ActiZ biedt haar leden een stevige en oorspronkelijke visie op de ontwikkeling van de kraamzorg. Die visie wordt ondersteund met praktische activiteiten die gericht zijn op kennisontwikkeling, innovatie en inspiratie. Het afsluiten van een CAO behoort ook tot de taken van ActiZ. Alles met het doel om de zorgondernemer, zijn organisatie én zijn cliënten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

ActiZ werkt vanuit de overtuiging dat haar werk waardevoller wordt naarmate er nadrukkelijk over de schutting wordt gekeken en samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Dit vereist een nieuwsgierige en open houding.

ActiZ kraamzorgorganisaties zijn betrokken ondernemers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid voor moeder, kind en gezin.

Bestuur geboortezorg

 

Om tot goede belangenbehartiging te komen is ActiZ vertegenwoordigd in diverse commissie en besturen. Ledenparticipatie vindt ActiZ heel belangrijk en daarom kent de vereniging diverse commissies. ActiZ kent een aparte afdeling geboortezorg met een bijbehorend bestuur Geboortezorg. Deze afdeling is gemandateerd om binnen gestelde kaders het strategisch en tactisch beleid van de vereniging op het bied van kraamzorg in geboortezorg te bepalen. Onder meer op het gebied van financiering, regelgeving en kwaliteitsontwikkeling.

 


Leden van het Bestuur zijn:  

 • Marja Huizer  (voorzitter) – kraamzorg Rotterdam e.o.
 • De heer Wim Peters – Liemerscare
 • De heer Johan Deurwaarder – Jona Kraamzorg
 • Mevrouw Janine Kliphuis - De Provinciale kraamzorg
 • Mevrouw Jacqueline Dorscheidt – Kraamzorg De Waarden
 • De heer Harry Stam – Verloskundige Stadspraktijk Groningen
 • De heer Frans Annot - STBN
 • Wim Nijkamp – RST Zorgverleners
 • Hans Reinold - Careyn


Vertegenwoordiging


ActiZ is vertegenwoordigd in en heeft overleg met:

 • Bestuur College Perinatale Zorg en alle hieronder ‘hangende’ commissies
 • Medeoprichter en bestuursleden Kenniscentrum kraamzorg
 • Beroepenveldcommissie Academie Verloskunde
 • Programma Advies Commissie ZonMw onderzoeksprogramma Zwangerschap en Geboorte
 • Periodiek overleg Zorgverzekeraars Nederland en een aantal grote zorgverzekeraars
 • Bestuurlijk overleg KNOV
 • Sectoroverleg kraamzorg VWS 
 • Commissie Cure NZa
 • Richtlijn Advies Commissie Jeugdgezondheidszorg

Deel dit


Artikel Nataal juni 2014, ed. 21

Kraamzorg zijn de ogen, oren en de handen van de professionals in de geboortezorg. Kraamzorg mag niet verdwijnen. Of gaat dit nu toch gebeuren? Minister Schippers van Volksgezondheid heeft Zorginstituut Nedereland gevraagd advies uit te brengen over de aanspraak op kraamzorg binnen het basispakket. Lees het artikel in Nataal

Standpunten ActiZ

Kraamzorg levert een wezenlijke bijdrage aan de integrale geboortezorg waarbij de wens van de cliënt centraal staat. Het is van belang dat kraamzorg in elk Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) is vertegenwoordigd. 
Om de kraamzorg optimaal te laten functioneren als cruciale partner in de integrale geboortezorg is het volgende nodig. Lees verder

Voor feiten en cijfers klik hier

Informatie voor ActiZ-leden

Leden van ActiZ hebben toegang tot meer informatie bijvoorbeeld: