• A A A
Uitgebreid zoeken

Werken in de kraamzorg

Werken als kraamverzorgende is een bijzonder beroep. Je bent een onopvallend maar onmisbaar onderdeel van een gezin en staat aan de basis van een nieuw leven. Je helpt moeder en kind in de eerste kwetsbare dagen. Dat maakt het beroep van kraamverzorgende zo bijzonder.

Kraamzorg in Nederland kan men zien als een universele preventieve investering in jonge gezinnen. Kraamverzorgenden hebben in vergelijking met andere professionals een unieke positie, omdat zij meer contacturen hebben met het jonge gezin hebben in de thuisomgeving dan alle andere zorgverleners. Maar je kunt ook werkzaam zijn in een geboortecentra of in een ziekenhuis .

Kraamzorg is gericht op het bieden van zorg, ondersteuning, signaleer je ( gezondheid) risico’s, geef je instructie en voorlichting aan de moeder, haar partner en haar kind, zowel voor, tijdens en enkele uren na de bevalling als in de kraamperiode. Kraamzorg heeft het oogmerk rust te creëren in het gezin, waardoor het geestelijke en fysieke herstel van de kraamvrouw en de integratie van het kind in het gezin wordt bevorderd. Samen met de kraamvrouw en haar partner regelt de kraamverzorgende de dagelijkse gang van zaken in het gezin en indien nodig neemt de kraamverzorgende een deel van de huishoudelijke taken voor je rekening.

Verzorgende IG

Wil je graag een mbo-diploma, dan kun je terecht bij de opleiding Verzorgende-IG niveau 3, waar je voor de richting Kraamzorg kan kiezen. Deze opleiding duurt drie jaar en is zowel te volgen via BBL (leren in de praktijk) als via BOL (leren op school).

De mbo-opleiding leidt op tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Dat is breder dan kraamzorg alleen. Je volgt deze opleiding ook als je aan de slag wilt in verpleeg- en verzorgingshuizen of in de thuiszorg. Het biedt een mbo-diploma waarmee je kunt doorstromen naar niveau 4.

Kraamtalent

Meer instroom van talent in de kraamzorg, dat is het idee achter ‘Kraamtalent’.

Door diverse ROC opleidingen en kraamzorgorganisaties in Nederland wordt samengewerkt aan het werven en opleiden van jonge talenten voor de kraamzorg. Dat is nodig om de instroom in de kraamzorg te bevorderen.

Een mooi voorbeeld is 'Kraamtalent in het Hart van Nederland'

Branche-erkende opleiding

De 12-maandse opleiding tot kraamverzorgende is een branche-erkende opleiding gericht op kraamzorg voor herintreders zonder specifieke opleiding of ervaring in de gezondheidszorg. De opleiding gaat uit van het beroepscompetentieprofiel kraamverzorgende.

Verantwoordelijk voor de erkenning van de opleiding zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en kraamzorg (VVT), verenigd in de A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg).

CAO voor kraamzorgenden

De leden van ActiZ hebben 9 januari 2014 unaniem ingestemd met de nieuwe cao 2013-2014 in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en JGZ, die ActiZ samen met de vakbonden CNV Publieke Zaak, FBZ en NU’91 hebben afgesproken. Deze cao loopt van 1-9-2013 tot 1-9-2014.
In deze cao is afgesproken dat voor alle medewerkers die in dienst zijn van ActiZ-leden, waaronder dus ook kraamverzorgenden, geldt...lees verder

Lees meer op de ActiZ VVT website 

Goed leesbare CAO VVT 2013-2014 beschikbaar

Kleine Brian

Kleine Brian is het symbool voor de kraamzorg in de arbeidsmarktcamapagne Open Armen. Hij is actief op Facebook en op Twitter 

Video ScholierenTV

Publicaties

Lees hier het artikel 'Stille kracht, Kramen in een gezin waar de baby is overleden' uit het vakblad Kraamzorg, nr. 4 2013.