• A A A
Uitgebreid zoeken

Visie ActiZ op geboortezorg

ActiZ kraamzorgorganisaties nemen met de visie op geboortezorg stelling in de discussie rond de organisatie van geboortezorg. ActiZ verwoordt in de visie hoe kraamzorgorganisaties een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van en de samenwerking binnen de geboortezorg. 

Kraamzorg- en Jeugdgezondheidszorgleden van ActiZ willen de samenwerking en belangenbehartiging vanuit één organisatie bevorderen. Om die reden treffen de leden elkaar met regelmaat, wisselen zij informatie uit en formuleren waar gewenst gezamenlijke standpunten. 

ActiZ is nauw overleg met leden over diverse thema’s en ontwikkeld samen met hen strategie en visies op actuele ontwikkelingen.

Kraamzorg verbinder in geboortezorg

Kraamzorg in Nederland kan men zien als een universele preventieve investering in jonge gezinnen. ActiZ en haar kraamzorgleden hebben op basis van het advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte een visie op geboortezorg ontwikkeld: ‘Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg’.

Cliëntgerichtheid, doelmatigheid en maatschappelijk ondernemerschap staan in deze visie centraal. De visie beschrijft de kracht van de kraamzorg en die van de kraamzorgaanbieders, en welke bijdrage zij kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg.

Bekijk de ActiZ visie op geboortezorg 2012 >>

Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg

Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg hebben ieder hun eigen rol bij de start van een nieuw leven, maar ook een gezamenlijke: bijdragen aan de eigen kracht van gezinnen. Na de geboorte is gezondheid, opvoeding en verzorging van een kind een hele uitdaging voor ouders.

De leden van ActiZ zoeken elkaar op landelijk niveau op om zo het belang van de verbinding tussen kraamzorg en JGZ te benadrukken en elkaar waar mogelijk te inspireren. Het doel is de posities van beide sectoren in de geboorte- en jeugdzorgketen te versterken. Om uiteindelijk tot een betere zorg voor kind en gezin te komen. 

Zie: Visie op samenwerking kraamzorg-JGZ

Vijf pijlers van kraamzorg

Kraamzorgorganisaties aangesloten bij ActiZ leggen een stevige basis voor de toekomst. Zij richten zich op:

  • Maatwerk
  • Professionaliteit
  • Organisatiekaart
  • Samenwerking
  • Brede scope

Flyer