• A A A
Uitgebreid zoeken

Kwaliteit 2.0 kraamzorg

ActiZ en haar leden ontwikkelen een nieuwe kwaliteitskoers waarin het accent ligt op interne verbetering en het bieden van kwaliteitsinformatie (verkoopinformatie) aan potentiële cliënten: Kwaliteitskoers 2.0.

De Kwaliteitskoers 2.0 is algemeen van toepassing en geldt voor zowel Verpleging, Verzorging en Thuiszorg ( VV&T), Kraamzorg, Geriatische Revalidatiezorg, hulp bij het huishouden en begeleiding.

Interne verbetering
Aandacht voor interne verbetering is een belangrijk onderdeel van de Kwaliteitskoers 2.0. In samenwerking met onder andere onze kraamzorgleden wordt de koers verder uitgewerkt en kijken we wat er goed gaat en waar verbetering nodig is. Kwaliteitsverbetering is een continu proces, waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens benut worden. Belangrijk is daarbij dat een zorgaanbieder zelf kan bepalen wat en wanneer hij meet. Kraamzorgleden willen graag transparant zijn over de kwaliteit van hun zorgverlening.

Spiegelrapportage
Als hulpmiddel voor voortdurende kwaliteitsverbetering heeft ActiZ de spiegelrapportage cliëntervaringen kraamzorg laten ontwikkelen. Deze is bedoeld om in de organisatie het goede gesprek over kwaliteit te ondersteunen op basis van cliëntervaringen.
Meer over de spiegelrapportage kraamzorg

Kennis centrum
Kennis ontwikkelen en actuele kennis op een toegankelijke, interactieve wijze beschikbaar stellen is een van de speerpunten van het op te richten Stichting Kennis Centrum Kraamzorg. ActiZ is hier actief bij betrokken en ook lid van de stuurgroep.

Externe relaties
In de kwaliteitskoers 2.0 wordt met partijen voor externe verantwoording, waaronder IGZ, ZN, VWS/ cliëntvertegenwoordigers en met beroepsverenigingen nieuwe relaties aangegaan om de belangen van alle leden te behartigen.

Vijf pijlers van kraamzorg

Kraamzorgorganisaties aangesloten bij ActiZ leggen een stevige basis voor de toekomst. Zij richten zich op:

  • Maatwerk
  • Professionaliteit
  • Organisatiekaart
  • Samenwerking
  • Brede scope

Flyer